Parkur wysokości "0" - Mazowiecki Talent Jeździecki

Mazowiecki Talent Jeździecki
Każdy ma Talent!
Przejdź do treści

Parkur wysokości "0"

Konkursy Nieklasyczne
Ślepy parkur

Parkur, na którym poszczególne przeszkody mają:
  • zdjęte drągi i są bramkami do przejechania,
  • pojedynczy drąg ułożony w świetle przeszkody,
  • w świetle przeszkody ułożone cavaletti na kłus.
Celem konkursu jest pokazanie umiejętności kierowania koniem między przeszkodami.
Ślepy parkur nie zawiera przeszkód wyższych niż grubość drąga.
Stopień trudności
Stopień trudności na poziomie odznaki PZJ Jeżdżę Konno.
Czas
Konkurs z pomiarem czasu. Normę czasu w zależności od dystansu określa gospodarz toru przy założeniu, że trasa pokonywana jest w kłusie i galopie. Za przekroczenie normy czasu nie są naliczane punkty karne. Dopiero przekroczenie czasu maksymalnego przerywa przejazd. Określenie czasu maksymalnego jest istotne nie tylko dla organizatora, który jest w stanie przewidzieć czas trwania konkursu, ale także dla dobrostanu koni oczekujących na rozprężalni.
Klasyfikacja
Zawodnicy z tą samą liczbą punktów karnych zajmują miejsca ex-aequo. Nie ma rozgrywki.
W przypadku startu tej samej pary w ślepym parkurze oraz konkursie skokowym na tym samym planie organizator w propozycjach powinien określić, jak klasyfikowany jest przejazd w konkursie skokowym.
W przypadku dopuszczenia do startu zawodnika z asystą, patrz Pomoc zewnętrzna (poniżej).
Oglądanie trasy
Zgodnie z Przepisami konkurencji B.
Pomoc zewnętrzna
Dopuszczalna jest pomoc trenera w pokonaniu przeszkody. Po udzielaniu pomocy trener opuszcza plac. Ślepy parkur może być pokonany w całości z asystą (na przykład przez zawodnika bez OJK albo poniżej 6 lat). Jeżeli w tym przypadku zawodnik ma być klasyfikowany wspólnie z jadącymi samodzielnie, za każdą przeszkodę otrzymuje 10 punktów karnych.
Punktacja
Za błędy zawodnik otrzymuje punkty karne.
Punktacja Ślepy parkur
Błąd
Punkty karne
1-wsze wyłamanie
1 pkt
2-gie wyłamanie
2 pkt
Nie pokonanie przeszkody za 3-cim razem
10 pkt
Pomoc zewnętrzna
10 pkt
Dodatkowa pętla na trasie
1 pkt
Przekroczenie normy czasu
0 pkt
Przekroczenie czasu maksymalnego
Zakończenie przejazdu i klasyfikacja pary z ostatnim wynikiem konkursu plus 10 pkt karnych.
Pomylenie kolejności przeszkód
Zakończenie przejazdu i klasyfikacja pary z ostatnim wynikiem konkursu plus 10 pkt karnych.
Upadek
Eliminacja
Wyłamania liczone są osobno na każdej przeszkodzie (nie kumulują się
między przeszkodami).
Po 3-cim wyłamaniu na danej przeszkodzie zawodnik otrzymuje 10 pkt
karnych i kontynuuje przejazd.
Przykład ślepego parkuru
Przykład ślepego parkuru
Przykład ślepego parkuru
e-mail
kontakt@mtj.waw.pl
Telefon
+48 604 793 528
Mazowiecki Talent Jeździecki
Wróć do spisu treści