Parkur wysokości "0" - Mazowiecki Talent Jeździecki

Mazowiecki Talent Jeździecki
Każdy ma Talent!
Przejdź do treści

Parkur wysokości "0"

Konkursy Nieklasyczne
Ślepy parkur

Parkur, na którym poszczególne przeszkody mają:
  • zdjęte drągi i są bramkami do przejechania,
  • pojedynczy drąg ułożony w świetle przeszkody,
  • w świetle przeszkody ułożone cavaletti na kłus.
Celem konkursu jest pokazanie umiejętności kierowania koniem między przeszkodami.
Ślepy parkur nie zawiera przeszkód wyższych niż grubość drąga.
Stopień trudności
Stopień trudności na poziomie odznaki PZJ Jeżdżę Konno.
Czas
Konkurs z pomiarem czasu. Normę czasu w zależności od dystansu określa gospodarz toru przy założeniu, że trasa pokonywana jest w kłusie i galopie. Za przekroczenie normy czasu nie są naliczane punkty karne. Dopiero przekroczenie czasu maksymalnego przerywa przejazd. Określenie czasu maksymalnego jest istotne nie tylko dla organizatora, który jest w stanie przewidzieć czas trwania konkursu, ale także dla dobrostanu koni oczekujących na rozprężalni.
Klasyfikacja
Zawodnicy z tą samą liczbą punktów karnych zajmują miejsca ex-aequo. Nie ma rozgrywki.
Dopuszczalny jest start tej samej pary w ślepym parkurze oraz konkursie skokowym na tym samym planie pod warunkiem, że przejazd w konkursie skokowym jest poza klasyfikacją lub zawodnicy startujący w obu konkursach są klasyfikowani oddzielnie od zawodników startujących tylko w konkursie skokowym.
Oglądanie trasy
Zgodnie z Przepisami konkurencji B.
Pomoc zewnętrzna
Dopuszczalna. Po wyłamaniu dopuszczalna jest pomoc trenera w pokonaniu przeszkody. Po udzielaniu pomocy trener opuszcza plac.
Punktacja
Za błędy zawodnik otrzymuje punkty karne.
Punktacja Ślepy parkur
Błąd
Punkty karne
1-wsze wyłamanie
1 pkt
2-gie wyłamanie
2 pkt
3-cie wyłamanie
4 pkt
Rezygnacja z pokonania przeszkody, na której było wyłamanie
lub nie pokonanie przeszkody po 3-cim wyłamaniu
10 pkt
Pomoc zewnętrzna na przeszkodzie, na której było wyłamanie
10 pkt
Dodatkowa pętla na trasie
1 pkt
Przekroczenie normy czasu
0 pkt
Przekroczenie czasu maksymalnego
Zakończenie przejazdu i klasyfikacja pary z ostatnim wynikiem konkursu plus 10 pkt karnych.
Pomylenie kolejności przeszkód
Eliminacja
Upadek
Eliminacja
Wyłamania liczone są osobno na każdej przeszkodzie (nie kumulują się między przeszkodami).
Po wyłamaniu zawodnik może:
  • zrezygnować z przeszkody kosztem 10 pkt i jedzie dalej
  • skorzystać z pomocy trenera kosztem 10 pkt i jedzie dalej
  • ponowić próbę. Jeżeli po 3-cim wyłamaniu przeszkoda nie zostanie pokonana, zawodnik ma 1+2+4 pkt za wyłamania + 10 pkt za pominięcie przeszkody i jedzie dalej.
Przykład ślepego parkuru
Przykład ślepego parkuru
Przykład ślepego parkuru
e-mail
kontakt@mtj.waw.pl
Telefon
+48 604 793 528
Mazowiecki Talent Jeździecki
Wróć do spisu treści